Stowarzyszenie „Nasz Dom”

Stowarzyszenie „Nasz dom” powstało w 2009 roku z inicjatywy pracowników Domu. Stowarzyszenie  jest organizacją pozarządową, która ma za zadanie działalność charytatywną oraz wspomaganie ochrony zabytków. Celem stowarzyszenia jest integracja osób niepełnosprawnych poprzez sport, turystykę, wypoczynek, imprezy kulturalne i inne. Organizowanie usług socjalnych w środowisku, prowadzenie działalności edukacyjnej, udzielanie pomocy osobom potrzebującym w szczególności niepełnosprawnym, dzieciom i ich rodzinom. Stowarzyszenie wspiera przedsięwzięcia zmierzające do poprawy warunków życia oraz rozwoju społecznego i gospodarczego.
W zakresie swojej działalności skupia się na pomocy Mieszkańcom Domu oraz pracownikom. Niejednokrotnie Stowarzyszenie pokrywa koszty dodatkowych badań lekarskich wykonywanych przez lekarza sportowego, które nie są refundowane przez NFZ i innych wydatków.

Nasze Stowarzyszenie można wspierać poprzez darowizny rzeczowe i finansowe na poniższe konto:

Bank Pekao SA I oddział Legnica 89 1240 6931 1111 0010 2496 9728

e-mail: s.naszdom@interia.eu

tel. 721 332 015

Stowarzyszenie ,,Nasz Dom”

 59-241 Legnickie Pole ul. Benedyktynów 4